Läxa 1 - Matematikboken

advertisement
Efter avsnitt 1.2
Läxa 1
1
Vilket tal kommer närmast före?
a) 85 b) 110 2 Skriv talen med siffror.
a) trehundrasju b) femtusen etthundra
3 Vilka tal pekar pilarna på?
0
10
b
a
20
30
40
d
c
50
60
70
80
90
100
4 Skriv talen i utvecklad form.
a) 763 c) 200
b) 2 583
c) 4 037
5 Skriv det tal som är 100 mindre än
a) 675 b) 2 310
c) 8 050
6Du har talet 7 612.
a) Är talet udda eller jämnt?
b) Vilket tal får du om tusentalssiffran och tiotalssiffran byter plats?
7Älgen Helge väger 487 kg. Avrunda vikten till
a) hundratal kilogram
b) tiotal kilogram
8Använd alla siffrorna och skriv
a) ett så stort jämnt tal som möjligt
b) ett så litet udda tal som möjligt
c) ett tal som är så nära 50 000 som möjligt
Veckans problem
Bilda så många tvåsiffriga tal som möjligt med siffrorna 1, 3 och 5.
Hur många blir det?
294
Läxor
Download