Begreppslista 9A 1. Vad heter talen? 4 + 6 =10 2. Vad heter talen? 6

advertisement
Begreppslista 9A
1. Vad heter talen? 4 + 6 =10
2. Vad heter talen? 6 – 4 = 2
3. Vad heter talen? 6 ∙ 4 = 24
4. Vad heter talen?
24
5. Vad heter det samlade uttrycket för talet samt siffrorna i talet?
6. Vilket värde har siffrorna i talet:
7. Vad heter symbolen och vilket värde har den?
1234,567
π
8. Rita och förklara en rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, romb, parallellogram och
parallelltrapets.
9. Vad betyder ordet procent?
10. Vad betyder ordet prefix?
11. Vad betyder prefixen deci, centi och milli?
12. Vad är en variabel och en konstant?
13. Skriv bråket i blandad form.
14. Skriv bråket i: Enklaste form, decimalform och procentform.
15. Rita ett stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
16. Vad är median, medelvärde och typvärde?
Några svårare……om du hinner…och har lust….måste inte göras….
17. Vad är ett naturligt tal, heltal och rationellt tal?
18. Rita ett histogram.
19. Vad betyder ordet symmetri?
20. Vad betyder förändringsfaktor?
Download