Talet 1169

advertisement
Talet 1169
Förutsättningarna
Jag söker den största produkten
och den minsta produkten
mellan två av talen 3, -2, o, -1, -4, 2
Uträkning resonemang
För att få den största produkten så måste jag multiplicera två tal så att det blir ett positivt tal.
Då måste det antingen vara två negativa tal eller två positiva tal.
De negativa tal som är minst, har störst negativa siffra är -4 och -2
-2 * -4 = 8
Te två positiva tal som är störst är 2 och 3
2*3=6
Då 8 är större än 6 8>6 så blir svaret talen -2 och -4
För att få den minsta produkten så måste det bli ett negativt tal. För att få en negativ produkt
så måste jag multiplicera ett negativt tal med ett positivt. För att få en så liten produkt som
möjligt så måste jag välja det minsta och största talet.
3 och -4
3 * -4 = -12
Svaret
Svar.
Störst produkt får jag om jag multiplicerar talen -2 och -4 som blir 8
Minst produkt får jag om jag multiplicerar talen -4 och 3 som blir -12
Download