Olika tal - Askunge Förlag

advertisement
Oli ka tal
Namn _________________________________________________________ Använd talen som står på lapparna och svara på
frågorna. Använd talen en gång i varje uppgift.
1
2
3
4
5
6
7 8
9
1
Skriv två tal som tillsammans är 7. ______ + ______ = ______
2
Skriv tre tal som tillsammans är 10. ______ + ______ + ______ = ______
3
Addera de två minsta talen. ______ + ______ = ______
4
Addera de två största talen. ______ + ______ = ______
5
Skriv det största udda talet. _______________
6
Skriv det minsta jämna talet. _______________
7
Subtrahera det minsta talet från det största. ______ – ______ = ______
8
Vilket är det största tvåsiffriga tal du kan göra? _______________
9
Vilket är det minsta tresiffriga tal du kan göra? _______________
10
Multiplicera två jämna tal. ______ × ______ = ______
Kopiering tillåten © 2016 Askunge Förlag AB
Download