Matteläxa v 36

advertisement
Namn: __________________________
Matteläxa v 36
1. Läs följande tal för någon vuxen:
257
689
989
617
516
671
1160
9202
5732
9992
2703
7410
2. a) Be någon vuxen att säga 6 olika tal mellan 0 – 10 000 och skriv dem på raderna här
nedan. Hur utmanad blir du tro?
b) Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.
3.
Hälften och dubbelt
5
10
20
6
40
12
7
4. Skriv hur mycket den feta siffran är värd i varje tal.
Tal
Siffrans värde
472
123
278
566
830
624
992
326
531
903
70
5. Skriv talen som saknas i talmönstret.
2
4
6
_____
10
_____
_____
1
3
_____
7
_____
_____
_____
11
22
33
_____
55
66
_____
101
202
303
_____
505
_____
707
Läxan var:
Ringa in!
Jättelätt
Lätt
Ganska svår
Svår
Download