Uppgift till Historisk matematik (studiegrupp) G

advertisement
Matematik mot tidigare skolår 10 p, SL3036
Lärarutbildningen, Malmö Högskola
[email protected] vt-06
Uppgift till Historisk matematik (studiegrupp) G
Ur kursplanen i matematik för grundskolan:


Ämnets syfte och roll i utbildningen: Matematiken är en viktig del av vår kultur och
utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i
vårt samhälle.
Mål att sträva mot:
– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och
verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och
metoder inom matematiken utvecklats och använts.
Ur kursplanen för SL 3036:
Efter genomgången kurs ska studenten
ha kännedom om den historiska utvecklingen inom matematiken samt kunna utnyttja
denna i den egna undervisningen
Att göra:
Samla fakta om matematisk historiker eller ämne. Det bör framgå hur man kan arbeta med
historikern/ ämnet i skolan. Ev. kan någon matematisk uppgift ingå.
Gör en intresseväckande presentation, gärna som PowerPoint-presentation, som alla kan få ta
del av på kurshemsidan. Alternativ till PowerPoint-presentation får ni själva fundera ut!
Kanske ni kan redovisa vid fysiskt möte 10 mars. Hjälp med att komma igång med
PowerPoint. Se länk från Studiehandledning.
Redovisning från gruppen via e-mail till [email protected] senast senast 2006-0309 Rubrik: Ma-historia
Litteratur och dylikt
Leta fakta på Internet:
# Länkskafferiet : http://lankskafferiet.skolutveckling.se/. Sök på ord eller på ämne
(Naturvetenskap och matematik, Matematik). Här hittar du utmärkta länkar.
# Bra länk: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/chronology.html
# Leta via sökmotor t ex www.google.se
Leta fakta i böcker:
# S. Olsson, Matematiska nedslag i historien, Ekelunds förlag
# H-M Enzensberger, Sifferdjävulen, Alfabeta
# K. Dahl & S. Nordqvist, Matte med mening, Alfabeta
# Nämnaren Tema Matematik - ett kommunikationsämne s. 101-126
# Emanuelsson m fl, Geometri och statistik, Studentlitteratur s. 15-25
(Har du kollat www.bokus.com/se/ eller www.adlibris.se eller www.bokfynd.nu för billiga
bokköp?)
Förslag till historiskt ämne att arbeta med:
1.Arkimedes (Archimedes)
2.Pythagoras
3.Diofantos (Diophantos)
Matematik mot tidigare skolår 10 p, SL3036
Lärarutbildningen, Malmö Högskola
[email protected] vt-06
4.Euklides http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
5.Fibonacci
6.Vinci, Leonardo da
7.Newton, Isaac
8.Kovalevsky, Sonja (Kovalevskaya, Sofia)
9.Pascal, Blaise
10.Montessori, Maria
11.Pyramidbyggarna i Egypten
12.Matematikundervisningen i skolan för ….. år sedan (även läroplaner o d). Alternativt:
Geometriundervisningen förr.
13.Så här räknade egyptierna, babylonierna, kineserna, romarna, indierna, mayafoket (välj två
eller flera)
14.Egna förslag???
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards