Uppgift till Historisk matematik (studiegrupp) G

advertisement
Malmö högskola
Lärarutbildningen, NMS
Matematik från början 1, 15 hp NM131F
Flexibel/ distans halvfart
Uppgift till Historisk matematik (studiegrupp) G
Ur kursplanen i matematik för grundskolan:
• Ämnets syfte och roll i utbildningen: Matematiken är en viktig del av vår kultur och
utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt
samhälle.
•
Mål att sträva mot:
– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter
och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom
matematiken utvecklats och använts.
Att göra:
Samla fakta om matematisk historiker eller ämne. Det bör framgå hur man kan arbeta med
historikern/ ämnet i skolan. Eventuellt kan någon matematisk uppgift ingå.
Gör en intresseväckande presentation, gärna som PowerPoint-presentation, som lämnas in på It’s
learning, Inlämningar, Historisk matematik (grupp). För att era kurskamrater också ska få tillgång till
ert arbete ber vi er även publicera det i mappen Dokumentarkiv, Studentfiler.
Alternativ till PowerPoint-presentation får ni själva fundera ut! Gruppredovisning vid träff på
Lärarutbildningen. Se studiehandledningen.
Tid: 10 minuter per grupp.
Hjälp med att komma igång hittar ni i länk från studiehandledningen.
Litteratur och dylikt
Leta fakta på Internet:
# Länkskafferiet : http://lankskafferiet.skolutveckling.se/. Sök på ord eller på ämne (Naturvetenskap
och matematik, Matematik). Här hittar du utmärkta länkar.
# Bra länk: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/chronology.html
# Leta via sökmotor t ex www.google.se
Leta fakta i böcker:
# S. Olsson, Matematiska nedslag i historien, Ekelunds förlag
# H-M Enzensberger, Sifferdjävulen, Alfabeta
# K. Dahl & S. Nordqvist, Matte med mening, Alfabeta
# Nämnaren Tema Matematik - ett kommunikationsämne s. 101-126
# Emanuelsson m fl. Geometri och statistik, Studentlitteratur s. 15-25
Förslag till historiskt ämne att arbeta med:
1.Arkimedes (Archimedes)
2.Pythagoras
3.Diofantos (Diophantos)
4.Euklides http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
5.Fibonacci
6.Vinci, Leonardo da
7.Newton, Isaac
8.Kovalevsky, Sonja (Kovalevskaya, Sofia)
9.Pascal, Blaise
10.Montessori, Maria
11.Pyramidbyggarna i Egypten
12.Matematikundervisningen i skolan för ….. år sedan (även läroplaner o d). Alternativt:
Geometriundervisningen förr.
13.Så här räknade egyptierna, babylonierna, kineserna, romarna, indierna, mayafoket (välj två eller
flera)
14.Egna förslag???
Download