Välkomna till korta matematiken!

advertisement
Välkomna till korta matematiken!
.
Allmänt om den korta matematiken
6 obligatoriska kurser samt
några valbara
Kräver arbete, men man
behöver inte vara ett geni för
att klara sig hur bra som helst!
Kursen MAB1
●
Mycket är repetition från högstadiet
●
Grundkunskaper som används i varje kurs
●
Kursboken heter SIGMA 1
●
Ta med räknare till lektionerna
Matematikens användningsområden
Matematiska modeller används många olika sammanhang.
Till exempel
Fysik & kemi
Ekonomi
Läkevetenskap
Matematikens användningsområden
Några andra exempel
Biologi
Arkitektur
Ordningsföld av räknesätt
Ordningsföljd:
Från vänster till höger
Först ∙ och :
Sedan + och -
Exempel:
2+3⋅4=
Är svaret a) 20 b) 14 ?
Exempel:
2 : 2 : 2=
Parenteser
Ordningsföljd:
Räkneoperationer inom parentes uförs först.
Man börjar med den innersta parentesen.
Exempel: a) 20−(10−(2−(2−1)))=
b) (2 : 2):(2 : 2)=
Negativa tal
Här ser vi talen 5 och -5 på talaxeln
Att räkna med negativa tal
a) 6+(−5)=
b) 6⋅(−5)=
c) (−3)⋅(−3)=
d) (−30)/15=
Minnesregler
Bråktal
1
=
3
Förlänga och förkorta bråk
1 2
=
2 4
Addera bråk
1 1 7
+ =
3 4 12
Multiplikation av bråktal
2 4 2⋅4
⋅ =
3 5 3⋅5
Download