TAL

advertisement
Vilka olika typer av tal finns det?
Naturliga tal = N
Till naturliga tal räknas alla positiva heltal, inklusive 0
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …
Vad händer vid en beräkning av typen, tex …
Det är 4 grader mitt på dagen. På kvällen sjunker temperaturen 10
grader. Vad är temperaturen?
- Negativa tal krävs
Vi har 3 tårtor som skall delas på 15 personer. Hur mycket får var och en?
- Bråktal krävs
Hela tal = Z
Till hela tal räknas förutom alla naturliga tal även negativa tal
… -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…
Men saknar vi fortfarande bråktal och decimaltal
Z
N
Rationella tal = Q
Till hela tal räknas förutom alla hela tal även bråktal, dvs. alla tal a/b, där a
och b är heltal och b är skilt från 0.
Vi har nu alla positiva och negativa tal som kan skriva som hela eller i
bråk/decimalform, alltså de tal som kan markeras ut på en tallinje.
N
Q
Z
Irrationella tal (Irr)
Tal som inte kan skriva som a/b (där a och b är heltal), t.ex. π och √2 , som är
oändliga decimaltal
De rationella talen (där naturliga tal och hela tal ingår) samt irrationella talen kallas
tillsammans för REELLA TAL ( R)
N
Q
Z
Irr.
R
Glöm inte att du är duktig
i matte
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards