1. Vilket heltal ligger mellan 4.16 och 5.06? 2. Vilket

1.
Vilket heltal ligger mellan 4.16 och 5.06? __________________
2.
Vilket heltal ligger mellan 8.97 och 9.1? __________________
3.
Vilket tal är störst av 7.99, 7.91 och 8? __________________
4.
Vilket tal är störst av 3.6, 3.592 och 3.78? __________________
5.
Vilket tal är störst av 7.195, 7.2 och 7.3? __________________
6.
Vilket tal är störst av 7.19, 7.24 och 7.2? __________________
7.
Vilket tal är störst av 3.86, 4 och 3.991? __________________
8.
Vilket tal är störst av 17.2, 17.24 och 17.192? __________________
9.
Vilket tal är störst av 12.802, 12.66 och 12.8? __________________
10.
Vilket tal är störst av 15.2, 15.35 och 15.208? __________________
© 2014 ApplicVision
www.matteprov.nu/pdf/heltal-och-decimaltal/575159