Addition/Subtraktion v.34-40 När du är färdig med detta område ska

advertisement
Addition/Subtraktion v.34-40
När du är färdig med detta område ska du kunna:












Förstå ord som är vanligast – oftast, minst, mest, fler än, färre än, hälften, dubbel, osv.
Förstå talsymboler – siffror, tecken och likhetstecknets innebörd.
Använda matematisk terminologi – term, summa, differens.
Förstå 10-tal, 100-tal, 1000-tal samt betydelsen av 0.
Uppfatta talens storlek (värde) och bedöma rimlighet.
Räkna uppåt, neråt från vilka tal som helst i talområdet 0-1000.
Behärska additioner och subtraktioner med heltal och räkna med decimaltal.
Kunna avrunda till heltal och förstå tiondel, hundradel.
Kunna strategier i huvudräkning samt förstå och använda sig av överslagsräkning.
Upptäcka talmönster.
Kan använda miniräknaren.
Kan diskutera matematik och lösa problem i grupp
Du ska sträva mot att utveckla självständighet och tillit till din egen förmåga.
Du ska sträva mot att utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmågan att lära, upptäcka och
använda matematik i meningsfulla sammanhang.
Hur kan jag nå målen?




Jobba med min matteplanering – minst 5 uppgifter/dag – minst 25 uppgifter/vecka.
Jobba med praktiskt materiel
- Banken med och utan växling
- Positionssystemet
- Naturliga tal/decimaltal
- Termometern/negativa tal
- Öppna utsagor
- Tankenötter
Göra läxorna.
Delta aktivt på mattesamlingarna.
Download