rekapitulationstesen

advertisement
Rekapitulationstesen 2
Samband mellan matematik i historien
och matematik för barn
(rekapitulationstesen):
1. Man räknar bara med positiva heltal ”God created
the whole numbers, and man tre rest”
2. Inga negativa tal
Av typ 3 - 5 = -2
3. Man har problem med nollan
Det kan bli fel av på t.ex. följande sätt:
50  0
502
 52 52,00  52 men 500,2  5,2
10
4. Svårigheter att ta ”det stora klivet”,dvs.med att
räkna utan sort.
5. Tar tid att förstå positionssystemet
6. Man använder liknande metoder, t.ex. ”dubbling”
och ”hälften"
7. Långt från algebra, men nära geometri.
Download