LPP Matematik år 7-9 läsåret 2015-16 Bergsjö skola 7

advertisement
LPP Matematik år 7-9 läsåret 2015-16
Bergsjö skola 7-9
Planering matematik år 7







Tal
Enheter
Geometri
Algebra
Bråk
Procent
Statistik
Planering matematik år 8







Tal
Geometri
Algebra
Samband
Bråk och Procent
Sannolikhet
Stora och små tal
Planering matematik år 9








Tal
Funktioner och Algebra
Geometri
Procent
Repetition
Inför Nationella proven
Nationella prov
Repetition och förberedande matematik för gymnasiet
Download