v.35 kap 1 – Tal - Blommensbergsskolan

advertisement
Matematikplanering årskurs 9
Under året kommer vi att arbeta med områdena: Tal, funktioner och algebra, geometri, bråk
och procent. En lektion i veckan repeterar och förbereder oss inför de nationella proven som
är i maj. Den muntliga delen görs tidigare. Nationella provdatum är 7 maj och 9 maj.
Årsplanering
v.35 kap 1 – Tal
v.36 kap 1 – Tal
v.37 kap 1 – Tal
v.38 kap 1 – Tal
v.39 kap 1 – Tal
v.40 kap 2 – Funktioner och algebra
v.41 kap 2 – Funktioner och algebra
v.42 kap 2 – Funktioner och algebra
v.43 PRAO
v.44 LOV
v.45 kap 2 – Funktioner och algebra
v.46 kap 2 – Funktioner och algebra
v.47 SHOW
v.48 kap 3 Geometri
v.49 kap 3 Geometri
v.50 kap 3 Geometri
v.2 kap 3 Geometri
v.3 kap 3 Geometri
v.4 kap 4 Procent
v.5 kap 4 Procent
v.6 kap 4 Procent
v.7 kap 4 Procent
v.8 kap 4 Procent
v.9 LOV
v.10 kap 5 Genrepet
v.11 kap 5 Genrepet
v.12 kap 5 Genrepet
v13 kap 5 Genrepet
v14 kap 5 Genrepet
v.15 repetition
v.16 LOV
v.17 repetition
v.18 repetition
v. 19 Nationella prov
v. 20 förberedelser inför gymnasiet
v.21 förberedelser inför gymnasiet
v.22 förberedelser inför gymnasiet
Download