Anmälan till tentamen i matematik, augusti 2007

advertisement
Anmälan till tentamen i matematik, 13-15 augusti 2008. Sal D331 kl. 8.15-14.
Namn: .................................................................................................................................
Personnummer: ..................................................................................................................
Adress: ...............................................................................................................................
Telefonnummer: ............................. E-mail: .....................................................................
OBSERVERA! En blankett per kurs du vill tentera! Det går bara att anmäla sig till en tentamen per
dag. På blanketten kan du se när de olika kurserna tenteras.
Jag anmäler mig till tentamen i
Huvudämneskurser
I vissa av huvudämneskurserna (Tal o Mönster, Geometri, Algebra, Envariabelanalys I o II) består den
skriftliga examinationen av två delar: säkerhetstest utan hjälpmedel samt tentamenskrivning, där räknare är
tillåten. Båda delarna skrivs samma dag. Ange på anmälningsblanketten om du redan är godkänd på någon
av delarna.
□ Tal o Mönster, fögt, ons 13 aug
□ Algebra, fögt, fre 15 aug
□ Geometri, fögt, tor 14 aug
□ Sannolikheter o Statistik, fögt, ons 13 aug
□ Tal o Mönster, gsgy, ons 13 aug
□ Algebra och funktioner, gsgy, fre 15 aug
□ Funktionslära, gs, fre 15 aug
□ Geometri, gsgy, tor 14 aug
□ Sannolikheter o Statistik, gs, ons 13 aug
□ Ma i vår omvärld, gsgy, fre 15 aug
□ Envariabelanalys I, gy, ons 13 aug
□ Linjär algebra, gy, tor 14 aug
□ Flervariabelanalys, gy, fre 15 aug
□ Envariabelanalys II, gy, tor 14 aug
□ Diskret matematik, gy, fre 15 aug
□ Statistik och lärande, gy, ons 13 aug
Matematik för lärare, distans
□ Tal o Mönster, distans, ons 13 aug
□ Algebra, distans, fre 15 aug
□ Funktionslära, distans, fre 15 aug
□ Geometri, distans, tor 14 aug
□ Sannolikheter o Statistik, distans, ons 13 aug
Sidoämne/fristående kurs med inriktning mot fögt
□ Sidoämne: Matematik från början I, 1-15 hp, fre 15 aug
□ Sidoämne: Matematik från början II,
16-30 hp, fre 15 aug
Blanketten lämnas i Ingrid
Håkanssons fack
eller skickas med brev till:
Jag var registrerad på kursen ………………………………………
(termin och år)
Min kursledare var: ………………………………………………..
Malmö högskola
Lärarutbildningen
Ingrid Håkansson
205 06 Malmö
senast måndag 4/8
Malmö den ………………….
……………………………………………………………………..
(underskrift)
Download