Kurs PM - Karlstads universitet

advertisement
Igor Gachkov (rum 21F 519 tfn 700 11 03) 2014-11-06 Karlstads Universitet
http://www.math.kau.se/igorgach/
Kursplanering Matematik för datavetare Maga43, period 5 ht 2013.
Läsperiod 2014-11- 06 -- 2015-01- 09 (veckorna 45-03)
Tentamen :
2015-01-…
Omtentamen :
Kursens mål
Efter genomgången kurs skall den studerande
- inhämtat grundläggande kunskaper och färdigheter i sådan matematik som tillämpas inom teknik
och naturvetenskap med särskild fokus på programmets inriktning
Kurslitteratur
K. Eriksson H. Gavel, Diskret matematik och diskreta modeller del 1 Studentlitteratur. 2002
Kursinnehåll
V. Dag
45 Tor
Datum
141106
Start Slut
10:15-15:00
Lokal
1B306
Fre
141107
10:15-15:00
9E124
46 Ons
Tor
Fre
47 Tor
141112
141113
141114
141120
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
9C203
1A305
9E125
1D236
Fre
48 Ons
141121
141126
10:15-15:00
10:15-15:00
5A309
1D236
Tor
Fre
49 Tor
Fre
141127
141128
141204
141205
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
9E125
9E125
9E125
9E125
50 Ons
141210
10:15-15:00
11D257
Tor
Fre
51 Tor
Fre
2 Ons
Tor
Fre
141211
141212
141218
141219
150107
150108
150109
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
10:15-15:00
9E125
9E125
9E125
9E125
9E125
9E125
9E125
Undervisning
Undervisning består av lektioner, övningar
Med vänlig hälsning
Igor Gachkov.
Innehåll
Aritmetik, Primtal och delare,
Induktionsbevis
Euklides algoritm och diofantiska
ekvationer
Polynom, Euklides algoritm för polynom
Modulär aritmetik
Ekvationslösning i modulär aritmetik
Fermats lilla sats och Eurlers ϕ-funktion
och Eurlers sats
Logik, sanningsvärdestabell.
Grundbegreppen inom mängdläran
(union, snitt, komplement- och
delmängd, potensmängd) med hjälp
av Venn-diagram.
Logik och Mängdlära
Logik, negera en given utsaga
Relationer och funktioner
Relationer, ekvivalensrelation,
ordningsrelation
Aritmetiska och geometriska serier
Rekursionekvationer.
Rekursion
Grafteori- Eulerkrets
Grafteori-Hamiltoncykel, Träd
Grafteori-planär grafer
Relationer och grafer
Repetition
Extra lektion
Download