Matematik

advertisement
Matematik
Inte svårare än
du gör det!
Vad är matematik?
•
•
•
•
•
•
•
•
Begrepp
Siffror och antal
Aritmetik
Logik, mönster
Problemlösning
Rumsuppfattning
Mäta, uppskatta
tid
Ämnets syfte och roll
•
•
•
•
Lösa konkreta vardagsbeslut.
Tolka matematisk information
Grund för ett livslångt lärande
Insikt om matematikens
betydelse i samhället
• Matematikens språk
• Estetiska värden i mönster,
former och samband
• tillfredsställelse och glädje som
ligger i att kunna förstå och
lösa vardagliga problem.
(Källa: Kursplaner i grundsärskolan)
(Träningsskolan har ingen kursplan i matematik)
•
•
•
•
•
•
•
Tolka och använda informationsflöde
Grund för ett livslångt lärande
Matematikens historia
Välgrundade beslut i valsituatoner
Matematikens språk
Estetiska värden i mönster, former och
samband
tillfredsställelse och glädje som ligger i
att kunna förstå och lösa problem.
(Källa: Kursplaner i matematik)
begrepp
Motsatser &
Prepositioner
– I vardagen
– I fria leken
– I träningssituationer
Begrepp
begrepp
begrepp
Siffror och antal
Ord för mängd
Symboler för orden
”Alla kan lära sig räkna
till tre – då kan alla
räkna till nio”
I vardagen, leken och
träningen.
Siffror och antal
Ramsräkna
Ett, två, tre!
Siffror och antal
Koppla ramsräkning
till antal
Siffror och antal
Symbol, tecken och ord
Aritmetik – att räkna
• begrepp;
fler/färre, dela
lika, flera gånger.
• Lika och olika
Minus
Plus
Logik och mönster
Sekvenser
– Bildrecept, dagböcker,
sociala berättelser
Lika/olika
Logik och mönster
problemlösning
• I vardagen!
– Hjälp mindre, då gör barnet mer.
problemlösning
problemlösning
problemlösning
rumsuppfattning
• Tolka sin omvärld
• Kroppsuppfattning
• Var är jag jämfört med
omgivningen?
rumsuppfattning
• Tolka sin omvärld
• Kroppsuppfattning
• Var är jag jämfört med
omgivningen?
Mäta och uppskatta
• Begrepp
• Jämföra
Mäta och uppskatta
• Begrepp
• Jämföra
tid
• Att förstå tid
• Att mäta tid
pengar
• Att förstå konceptet
• Att tolka mynt och
sedlar
Matematik i böcker
Alla böcker kan bli böcker för matematik
– det hänger på dig!
Matematik vid påklädning
• Första knappen, andra
knappen, tredje knappen
• Stoppa i foten
• Mössan på huvudet
• Stoppa i andra benet.
• Kragen under jackan
• Först trosan sen byxan
Matte är lätt
Det blir bara svårt om du tycker det!
Download