Ma planering(137 kB, pdf)

advertisement
Planering matte 5C
Läxor kommer inte ges ut däremot måste du eventuellt ta hem mattebok+räknehäfte för att ligga i
fas med planeringen.
Kom ihåg att läxläsningen är öppen varje tisdag om du behöver mer tid för att bli klar.
Om du är färdig med en sida innan lektionen är slut ska du arbeta med samma kapitel i ”mera
tornet”. Kom ihåg att rätta. Om en uppgift visar sig vara fel måste du gå tillbaka till den uppgiften i
boken och räkna om den. Du lär dig ingenting på att bara skriva av svaret från facit.
Vecka
V. 35
V.36
V.37
V.38
V. 39
Idrottsdag!
V. 40
V. 41
V. 42
Avsnitt
Stora tal
Stora tal
1 Addition och subtraktion
2 Genomgång + multiplikation
3+4 Genomgång + division
Sidor
Uppgifter
8, 9, 11
12
13
14
28-32
33-35, 36c, 37c, 38c, 40
41-42, 44-46, 48-50, 52, 53, 56
1 Problemlösning, två och två
2 Romerska talsystemet
3 Diagnos 1
4 Arbeta med blå eller röda sidor
1 Fortsätt blå eller röda sidor
2 Fortsätt blå eller röda sidor
3 Problemlösning/ geometri
4 Problemlösning/ geometri
Decimaltal
1 Vad är ett decimaltal?
2 och 3 Genomgång Tiondelar
4 Idrottsdag
1 Hundradelar
2 Genomgång Storleksordna
3 Problemlösning/ storleksordna
4 Problemlösning/geometri
1 Genomgång Addition med ...
2 Genomgång Subtraktion med..
3 Addition/subtraktion/repetition
4 Diagnos 3
1 Arbeta med blå eller röda sidor
2 Fortsätt blå eller röda sidor
3 Prov
4 Problemlösning/geometri
16-17
18-19
21
57-59, 64-67
68-74, 76, 78-79
1-10
68-70
71-73
1-5
8-12, 14-17, 19, 22-24
74-76
77-78
77-78
26-28, 31, 33-35, 38
41-42, 44, 48-51, 56-59
41-42, 44, 48-51, 56-59
79-80
81
61-64, 68-70
72-76
83
1-9
Download