Arbetsplan och mål för matematik fram till jullovet ht

advertisement
Arbetsplan och mål för matematik fram till jullovet ht-12, år 6
Centralt innehåll ur Lpo11:
Taluppfattning och tals användning


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i
olika situationer.
Positionssystemet för tal i decimalform.
Problemlösning


Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Algebra

Metoder för enkel ekvationslösning.
Arbetsområden:




Vi arbetar med multiplikation och division av heltal och decimaltal muntligt och skriftligt. Vi använder
laborativt material, miniräknare och Pixelböckerna.
Vi arbetar med begreppen prioritering, förhållanden och kombinatorik.
Problemlösning. Vi tränar på att välja lämpliga lösningsmetoder, att visa hur vi tänker och att presentera
våra lösningar tydligt och korrekt.
Vi provar på att arbeta med ekvationer.
Vad du ska kunna efter denna period:



Hantera decimaltal i olika beräkningar.
Klara av att välja en bra metod, skriva tydliga siffror, beräkningar och svar med hel mening när du
arbetar med olika lästal.
Klara av att lösa enkla ekvationer.
För dig som vill utmana dig själv och visa högre kunskap:


Formulera egna problemuppgifter och presentera lösningar till dem.
Argumentera för dina synpunkter när du löser problem tillsammans med andra.
 Arbeta med svårare ekvationer.
 Tydligt visa förståelse för de begrepp vi använder genom att använda dem i tal och skrift på ett relevant
sätt.
LPP 12/13
RBM
Download