Matematik 3c, sid 241, uppgift 15

advertisement
Matematik 3c, sid 241, uppgift 15
Eftersom en vinkel är 75 och en vinkel är 65 så måste den tredje vinkeln vara 40 .
Det ger följande bild:
Arean är 88 m²
Areasatsen ger följande tre ekvationer:
88 
bc sin 75
(2  88)
182, 2
 bc 
 bc  182, 2  c 
2
sin 75
b
88 
ac sin 65
(2  88)
 ac 
 ac  194, 2
2
sin 65
88 
ab sin 40
(2  88)
273,8
 ab 
 ab  273,8  a 
2
sin 40
b
Vi går vidare:
ac 
273,8 182, 2 49886,36


b
b
b2
49886,36
49886,36
 194, 2  b 
 16
2
b
194
Nu vet vi längden av sträckan b (i figuren ovan).
Gör på samma sätt för att ta reda på längden av de andra sträckorna för att avgöra vilken som är
längst.
Download