Du får använda passare, linjal och gradskiva som finns i skåpet i

advertisement
prov
geometri
7m123
06-11-17
Du får använda passare, linjal och gradskiva som finns i skåpet i hörnet. Ingen miniräknare ska
behövas. Använd pi utan några decimaler. Där så är påkallat ska du ge klara och tydliga
förklaringar och kommentarer till dina lösningar. Lycka till!
1. Mät vinkeln i figuren.
i
2. Ange hur många vinklar som är trubbiga och hur många som är spetsiga.
b
f
e
a
c
d
g
j
h
3. Enhetsomvandlingar:
a) Hur många mm är 47,6 cm
b) Skriv 723,4 m som km
c) Skriv 3,4 dm2 som m2 ,
d)
Hur många ml går det på 0,35 dm2
4. Vilken eller vilka av trianglarna är likbenta, liksidiga, osmidiga, rätvinkliga respektive har en
trubbig vinkel?
k
l
m
5. Hur stor är den okända vinkeln i triangeln?
27o
n
6. Beskriv med ord hur följande figur ser ut så att någon som inte ser
figuren kan rita den.
7. Vilken area har dalripan?
x
8. Hur stor är vinkeln x i femhörningen?
45o
45o
140o
140o
9. Rita en rektangel och en triangel med samma omkrets.
10.
Rita en cirkel och en kvadrat med samma area.
11.
Vad har figuren för area?
12.
Hur stor är yttervinkeln z i triangeln?
43o
52o
13.
z
Ett cykelhjul med radien 14” rullar 100 varv. Hur långt kommer det? En tum är 2,54 cm.
Tack för visat intresse!
Download