Test 1

advertisement
6.2 Problemlösning med geometriska satser
Räkna med Vux B
Test 1
1
Tre räta linjer skär varandra i en
punkt. Av de bildade vinklarna
är a = 25° och c = 50°. Hur stora
är vinklarna c, d, e och f ?
b
c
a
d
f
e
Cirkelns medelpunkt är O.
u
2
Hur stor är vinkeln u?
62°
O
3
Hur stor är vinkeln v?
AD är bisektris till vinkeln A i
triangeln ABC.
4
5
Beräkna vinklarna A och C i
triangeln ABC.
v
B
64°
D
102°
4,3 cm
3,8 cm
C
Beräkna sidan AC.
A
© Författarna och Gleerups Utbildning AB
2,7 cm
Download