DIAGNOS GVi2

advertisement
DIAGNOS GVi2
Namn
Klass
Gradskiva ska inte användas här!
1
2
Om den givna vinkeln är 32°. Hur stor är då
a) vinkel a?
Svar: ________________
b) vinkel b?
Svar: ________________
Om vinkel A i en triangel är 59° och om vinkeln B är 46°,
hur stor är då vinkeln C?
Svar: Vinkeln C är ________________
3
Den här triangeln är likbent. Vinkeln A är 30°.
a) Hur stor är vinkel B?
Svar: ________________ grader.
b) Hur stor är vinkel C?
Svar: ________________ grader.
Download