K11MVG1 Sök den optimala vinkeln! I uppgifterna K11VG3

advertisement
K11MVG1
Sök den optimala vinkeln!
I uppgifterna K11VG3 och K11VG4 har du räknat ut kraften F2 i det sneda staget (Stag 2).
Kraften ökar när vinkeln ökar! Finns det en gräns? Eller går det åtminstone att bestämma en rimlig
gräns för vinkeln?
Använd EXCEL och gör en utredning!
Skapa en tabell med vinkel och kraft i var sin kolumn.
Skapa ett diagram med en kurva som visar förhållandet mellan vinkeln och kraften.
En komplikation: EXCEL använder bara radianer.
Skicka in filen med ditt namn i filnamnet.
Lycka till!
/Kurt
Download