Kolvhastigheten som funktion av vev vinkeln

advertisement
Kolvhastigheten som funktion av vev vinkeln.
n 
R sin 2 
c k  2
R sin  

60 
2L 
c k  kolvhastig heten [m/s]
n  varvtalet [r/min]
R  vevradien [m]
L  vevstaksl ängden [m]
  vev vinkeln
Max kolvhastighet inträffar då accelerationen är 0 och då gäller tan  
L
R
Nu är det bara att räkna fram vinkeln då max hastighet inträffar och sen sätta in den i
ekvationen ovan.
Download