Vinklar 3 ”Mäta och rita”

advertisement
Vinklar 3
”Mäta och rita”
1. Mät nedanstående vinkel.
2. Mät nedanstående vinkel.
3. Vilken eller vilka av vinklarna är
a) trubbiga
b) spetsiga
c) räta
4. Mät vinklarna u och v.
5. Mät vinklarna u och v.
Micke Sundström, Lotta Skoglund
Granbergsskolan
Du, vissa av dessa
uppgifter måste ha ett
”löst” arbetsblad så att
du kan mäta ”på riktigt”.
6. Vilken av vinklarna i triangeln är störst?
7. Vilken av vinklarna i triangeln är minst?
8. Rita vinkeln 20°.
9. Rita vinkeln 65°.
10. Rita vinkeln 90°.
11. Rita vinkeln 110°.
12. Rita vinkeln 180°.
13. Rita vinkeln 270°.
14. Hur stor är vinkeln? Välj bland förslagen.
a)
205º 70º 192º 90º 25º 120º
b)
Micke Sundström, Lotta Skoglund
Granbergsskolan
Download