repetitionsuppgifter geometri

advertisement
Repetitionsuppgifter 2
sid 1:2
Vilka av vinklarna är
1
a) räta
b) trubbiga
c) spetsiga
B
E
C
A
D
2
Hur stora är vinklarna? Välj mellan 90°, 120°, 45°, 10°, 150°
3
Räkna ut vinkeln som är markerad med x.
a)
b)
c)
48°
x
54°
8 cm
8 cm
72°
4
x
x
70°
En liksidig triangel har omkretsen 24 cm.
a) Hur långa är varje sida?
b) Hur stora är vinklarna?
5
Rita en likbent triangel med omkretsen 20 cm. Den kortaste sidan är 6 cm.
6
Två sidor i ett parallellogram är 5 cm och 4 cm.
Vilken omkrets har parallellogrammen?
7
a) Hur lång diameter har cirkeln?
b) Hur lång radie har cirkeln?
c) Hur lång är cirkelns omkrets?
8
✹
9
Hur lång är diametern i en cirkel som har omkretsen 66 cm?
R
Hur långt är det runt figurerna?
a)
b)
© Matte Direkt år 7, Bonnier Utbildning och författarna
c)
Re p e t i t i o n s u p p g i f t e r
111
Repetitionsuppgifter 2
✹
10
sid 2:2
Hur stor är vinkel
a) BAC
D
E
b) DAB
Välj mellan 30°, 85°, 140°
✹
✹
11
12
C
c) Namnsätt den markerade vinkeln
Diagonalerna i en romb är 8 cm och 6 cm.
Hur lång är rombens omkrets?
B
A
Räkna ut vinkeln som är markerad med x.
a)
33°
b)
134°
x1
93°
44°
x2
x
58°
R
112
Re p e t i t i o n s u p p g i f t e r
© Matte Direkt år 7, Bonnier Utbildning och författarna
Download