Geometri 1 - Malmö högskola

MALMÖ HÖGSKOLA
Lärarutbildningen NMS
[email protected]
Geometri 1
(Försök att påbörja en "geometri-portfölj", spec.und. år 8)
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
– kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, ..
– kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt
Detta ska du kunna:
(Träna hur du vill. Sedan ska det visas snyggt på rutigt papper och du ska kunna svara på
mina frågor om hur du tänkt.)
1) Rita en linje.
2) Rita en sträcka som är 5 cm lång.
3) Mäta bredden på det här papperet.
4) Rita en rät vinkel.
5) Rita en spetsig vinkel och mäta hur stor den är.
6) Rita en trubbig vinkel och mäta hur stor den är.
7) Rita en rätvinklig triangel som har omkretsen ungefär 20 cm. Du ska kunna mäta och
skriva ut hur stora vinklarna är och hur långa sidorna är. Du ska också kunna räkna ut
arean.
8) Rita en liksidig triangel (använd passare om du vill), mäta sidorna och vinklarna. Du ska
också kunna räkna ut arean och omkretsen och kunna visa hur du tänker. Rätt enheter för
omkrets och area!
9) Rita en triangel där en vinkel är trubbig. Mäta och skriva ut hur stora vinklarna är och hur
långa sidorna är. Du ska också kunna räkna ut arean och omkretsen och kunna visa hur du
tänker.
10) Veta vad som menas med vinkelsumman i en triangel och hur stor vinkelsumman är.
11) Rita en rektangel samt mäta och skriva sidornas längder. Du ska också kunna räkna ut
area och omkrets samt visa hur du tänker.
12) Rita en kvadrat samt mäta och skriva sidornas längder. Du ska också kunna räkna ut area
och omkrets samt visa hur du tänker.
13) Rita 3 olika rektanglar med omkretsen 20 cm och beräkna deras area.
14) Rita en fyrhörning med två trubbiga och två spetsiga vinklar och parvis parallella sidor.
Ta också reda på vad denna figur kallas.
15) Rita en rätvinklig triangel och därefter rita ytterligare en triangel som ska ha samma form
men vara förstorad i skalan 2:1.
16) Rita en kvadrat med sidan 8 cm. Förminska den och rita den i skalan 1:4. Räkna ut arean
för var och en av kvadraterna.
(Fortsättning följer om cirklar och volym; har dock inte hunnit göra det)
Lisbeth