Doobidoo Ma-kort orange

advertisement
Doobidoo
Ma-kort orange
Frekvens
Linjediagram
Rät vinkel
Likbent triangel
Trubbig vinkel
Frekvens
Grader
Spetsig vinkel
Rätvinklig triangel
Medelvärde
Liksidig triangel
Vinkelsumma
Median
Proportionalitet
Graf
Medelhastighet
Typvärde
Kombinatorik
Milliliter
Prefix
Centiliter
Milligram
Ton
Geometrisk kropp
Bas
Höjd
Romb
Diameter
Parallelltrapets
Pi
Radie
Parallellogram
Månghörning
Sidoyta
Ekvation
Uttryck
Problemlösningsstrategier
Fördelningsdivision
Kort division
Innehållsdivision
Tidszon
Binära talsystemet
Negativa tal
Tiondel
Miljard
Procent
Miljon
Decimaltal
Hundradel
Download