Betygskriterier

advertisement
Mål och betygskriterier för Moment 4,
Geometri, 8 ID
Mål:
1. Vinklar
 Mäta vinklar med gradskiva, uppskatta med ögat.
 Begreppen spetsig, rät, trubbig vinkel
 Vinkelsumma i en triangel och rektangel
2. Area och omkrets
 Beräkna area och omkrets av rektangel, triangel, cirkel
3. Skala
 Avgöra om en skala innebär en förstoring eller förminskning.
 Bestämma avstånd eller storlek i olika skalor
4. Enheter
 Förstå att areor mäts i kvadratenheter
Betygskriterier
Godkänt:







Kunna mäta vinklar med gradskiva, uppskatta med ögat.
Kunna begreppen spetsig, rät, trubbig vinkel
Kunna vinkelsumma i en triangel och rektangel
Kunna beräkna area och omkrets av rektangel, triangel, cirkel
Avgöra om en skala innebär en förstoring eller förminskning.
Bestämma avstånd eller storlek i olika skalor
Förstå att areor mäts i kvadratenheter
Väl godkänt och Mycket väl godkänt:





Sidovinklar, vertikalvinklar
Vinklar i regelbundna månghörningar
Area av parallellogram och arean av en sammansatt figur t.ex. parallelltrapets.
Area av cirkelsektor
Omvandla mellan olika areaenheter.
Examinationsformer:
Man kan välja mellan:
1. Skriftligt prov vid ett provtillfälle
2. Skriftliga uppgifter som görs på vanlig lektion
3. Visa på att man löser vissa typer av tal i boken vid eller utanför lektionstillfälle
Download