Matematik i förskoleklass

advertisement
Matematik i förskoleklass -15/16 LPP
Syfte
Matematik
Eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.
Undervisningen ska bidra till att utvecklar intresse för matematik och lösa problem.
Centralt innehåll
Taluppfattning och tals användning
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att
ange antal och ordning.
Rimlighetsbedömning vid enkla uppskattningar.
Geometri
Grundläggande geometriska objekt och deras egenskaper. Formerna är triangel, rektangel, cirkel och
kvadrat.
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, volym och tid.
Sannolikhet och statistik
Enkla tabeller och diagram.
Samband och förändringar
Olika samband, dubbelt och hälften
Arbetsgång
Praktiska material ex. plockmaterial.
Uteaktiviteter
I-pads
Mål
Taluppfattning och talanvändning

Kunna talens namn och ordning från 1 till och med 10.


Kunna dela upp talen inom talområdet 1-10.
Kunna talens plats i talraden.
Geometri






Känna igen och namnge de fyra vanligaste formerna, triangel, cirkel, kvadrat, rektangel
Kan upptäcka geometriska former i vardagen.
Jämföra och beskriva storlek
Sortera föremål eller former efter färg, form, storlek osv.
Förstå och kunna använda lägesorden på, i, över och under.
Kan använda begreppen lång –kort, hög –låg, bred – smal, tjock- tunn, tung – lätt, mycket –
lite.
Sannolikhet och statistik

Har fått bekanta sig med enklare former av diagram.
Samband och förändringar


Förstå begreppen hel och halv samt veta att två halvor är en hel.
Förstå begreppen dubbelt och hälften.
Utvärdering
Avcheckningsschema
Download