Tal Räkne CenTRalT innehåll DeT Ska Du veTa 1

advertisement
Matematiska ord och begrepp 1
Centralt innehåll det ska du veta 1
Taluppfattning och tals användning
Tal
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de
kan användas för att ange antal och ordning.
s. 4, 5, 6, , 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 1, 18, 19 och 20
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för
tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
s. 13 och 14
Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som
enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Inga moment
Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga
situationer.
Inga moment
12
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika
situationer.
s. 21, 23, 24, 26 och 2
Jämföra tal
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
Metodernas användning i olika situationer.
s. 22, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 och 35
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Inga moment
Positionssystemet
10 ental (E) = 1 Total (T)
< mindre än
> större än
= lika 12
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
s. 39 och 40
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras,
beskrivas och uttryckas.
s. 41 och 42
1:aförsta
3:etredje
E
1
2
Talens grannar
3<5
5>3
4=4
3 4 5
Talet 3 kommer före talet 4
Talet 5 kommer efter talet 4
Ordningstal
Algebra
T
2:a andra
4:efjärde...
Geometri
Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes
relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
s. 43, 44 och 50
Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och
förminskning.
Inga moment
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
s. 4 och 48
Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
s. 45 och 46
Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av /.../ tid
med vanliga nutida och äldre måttenheter.
s. 49, 50 och 51
Addition
5+2=
Addera: Lägga ihop
Kommutativa lagen
3+6=9
6+3=9
Summan är lika.
Subtrahera
4–2=2
Subtrahera: Ta bort
eller räkna ut skillnaden
Sambandet
mellan addition
och subtraktion
9–4=5
5+4=9
Så här kontrollerar du
uppgiften.
s. 3 och 38
Räkna med
tiotalsövergång
8 + 5 = 13
8 + 2 + 3 = 13
Räkna först till tiotalet
och sedan vidare.
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
s. 52, 53, 55, 56, 5 och
58
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
s. 36 och 54
Uppgifter som
liknar varandra
15 + 3 = 18
5 + 3 = 8
Räkna först en enklare
uppgift.
Sannolikhet och statistik
Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Inga moment
Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och
beskriva resultat från enkla undersökningar.
Inga moment
Samband och förändring
Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Problemlösning
978-91-44-09154-9_01_cover_CAA.indd 2
Räknesätt
2013-10-07 13:22
Download