Matematik - Tal och positionssystemet

advertisement
SDF Hyllie
Lindeborgsskolan
Lokal pedagogisk planering
Ämne: Matematik
Område: Tal - Positionssystemet
Lärare: Anders Laurell
Årskurs: År 3
Tid: v 35 – 38
Syfte:
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom
olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i
olika sammanhang.
Centralt innehåll:
 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur
de kan användas för att ange antal och ordning.
 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.
Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer
genom historien.
Konkretisering av målen:
Du ska ha kunskaper om:
-
Hur man på olika sätt räknade och skrev tal ”förr i tiden.”
Siffrorna 0-9 och hur de kan sättas samman. Hur tal är uppbyggda.
Dubbelt och hälften
Fler och färre
Tiokompisar
Hur många 1000 är
Talsorterna hundratal, tiotal och ental
SDF Hyllie
Lindeborgsskolan
- Talet före och efter
- Att jämföra tal
Arbetsformer:




Olika taluppfattningsövningar enskilt och i grupp
Laborativt arbete med talsorter
Arbete med olika sorters tallinjer
Arbete i läroboken
Bedömning:
Vi bedömer dig efter din:
-
förmåga att lösa matematiska problem
förmåga att beskriva dina lösningar
förmåga att bedöma om dina resultat är rimliga
kunskap om matematiska begrepp
förmåga att använda matematiska begrepp
förmåga att beskriva tals värde i förhållande till varandra
förmåga att dela upp tal
Lycka till!!
Download