Min bok om geometri
Av: Elin 4b
Cirkel
Mitt
mönster
består
först av
en
kvadrat,
sen en
triangel,
sen en
cirkel osv.
Cirkeln är helt
rund. Den har
inga hörn och
kanter.
______________________________
Kvadrat
Kvadraten har fyra
hörn och den har
fyra lika långa
parallella sidor.
Triangel
Triangeln har tre sidor
och tre hörn. Den här
triangel kallas för
liksidig triangel. Det
finns också
rätvinkliga trianglar.
___________________________________
Nu ska jag
jämför och kolla
likheter/
skillnader mellan
en kvadrat och
en rektangel.
Alla sidor är lika långa
4 hörn
Räta vinklar
4 sidor
Parallella sidor
Motsvarande sidor är
lika långa
3 hörn
3 sidor
Spetsiga vinklar
Båda har hörn
Rund
Har inga vinklar
Har ingen sida
Inga hörn eller kanter
4 sidor
Lika långa sidor
4 hörn
Räta vinklar
Parallella sidor
Oval
Programmering i hopscotch
När man programmerar i
Hopscotch ska man kunna
figurens vinklar och vilka grader
vinklarna är. Man ska kunna
veta hur man gör så att den går
och vrider sig som man vill att
den ska.
Triangeln har tre
sidor, tre hörn och
tre spetsiga vinklar
som är mindre än
90°.
Triangeln
Kvadraten har räta vinklar och varje
vinkel är 90°
Geoboard
(Sexhörningen) eller
hexagonen har 6 hörn, 6
sidor och 6 trubbiga
vinklar som är mer än
90°.
Rektangel
Hexagon
Kvadrat
Kvadrat
Rätvinklig triangel
Dem här formerna är
gjorda i Geoboard
Rektangel
Geometriska figurer i ditt vardagliga liv
Cirkel
Kvadrat
Rektangel
80 cm
Gissa
Omkretsen 6m och
area 2 kvadratmeter
2m
2m
Rätt
80 cm
Omkretsen 5 m 60 cm
och area 1,60.
____________________
80+80=1m och 60 cm.
____________________
2+2=4