Para ihop rätt definition med rätt namn och figur

advertisement
LÄR DIG ATT BESKRIVA FIGURERNA!
Para ihop rätt definition med rätt namn och figur (dra streck)
En fyrhörning där vinklarna
är räta och alla sidor lika långa.
parallellogram
En trehörning där två sidor är lika
långa. Två vinklar är lika stora.
rektangel
En fyrhörning med parvis
parallella sidor. Inga vinklar är
räta. Två vinklar är spetsiga och två är
trubbiga.
likbent triangel
En fyrhörning där alla vinklar är räta.
rätvinklig triangel
En trehörning där alla sidor är olika
långa. En vinkel är rät och de två andra
vinklarna är spetsiga.
liksidig triangel
En trehörning där alla sidor är lika
långa.
kvadrat
Namn: ____________________
Download