Trianglar - Uppsala universitet

advertisement
Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Anna-Lisa Dyrelius
Trianglar
Beroende på vinklarnas storlek indelas trianglar i spetsvinkliga, trubbvinkliga och
rätvinkliga.
Om två sidor är lika långa är triangeln likbent. Om alla tre sidorna är lika långa är triangeln
liksidig.
En höjd i en triangel går från ett hörn vinkelrät mot motstående sida (eller dess förlängning).
En median i en triangel går från ett hörn till mittpunkten på motstående sida.
En mittpunktsnormal till en sida i en triangel är en linje som går genom mittpunkten på en
sida och är vinkelrät mot sidan.
En bisektris till en vinkel delar vinkeln i två lika delar.
Fyrhörningar
Ett parallelltrapets är en fyrhörning med två parallella sidor.
En parallellogram är en fyrhörning med parvis parallella sidor.
En rektangel är en parallellogram med alla vinklar räta.
En romb är en parallellogram är med alla sidor lika långa.
En kvadrat är en rektangel med alla sidor lika långa eller
en romb med alla vinklar räta.
Liten ordlista:
Engelska
Svenska
line
linje
segment
sträcka
ray
stråle
perpendicular line
parallel line
midpoint
perpendicular bisector
angle bisector
compass
point
point on objekt
intersection point
equidistant
member
is a member of the object
vinkelrät linje
parallell linje
mittpunkt
mittpunktsnormal
bisektris
passare
punkt
punkt på objektet
skärningspunkt
samma avstånd
eg. medlem
ligger på objektet
Download