Geometriska begrepp

advertisement
Tvådimensionella geometriska objekt
Med tvådimensionell menas att de bara har två dimensioner t.ex. längd
och bredd (hörn och sidor). När du ritar former på ett papper är de
tvådimensionella, men om du klipper ut dem så får de en dimension till,
djup (även om detta djup inte ens är 1 mm d.v.s. papprets tjocklek).
Rektangel
Cirkel
Parallelltrapets
Kvadrat
Triangel
Parallellogram
Romb
Fyrhörningar
Bilden nedan visar till vänster en godtycklig fyrhörning (1),oregelbunden.
Nästa bild har två motstående sidor som är parallella. Med motstående
menas att de står mitt emot varandra, parallell betyder att det är lika långt
mellan linjerna hur långt jag än skulle dra ut dem (jämför järnvägsrälsen).
De skär aldrig varandra. Den formen har ett eget namn, parallelltrapets
(2). Den tredje formen har även de övriga två motstående sidorna
parallella, då får den namnet, parallellogram (3). Därefter följer två
former, antingen en parallellogram som har räta vinklar, en rektangel (4),
eller en parallellogram som har lika långa sidor, en romb (5). Den sista
formen är kvadraten (6) som har rät vinkel och lika långa sidor.
4
1
2
3
6
5
Tredimensionella geometriska objekt
Med tredimensionell menas att de har tre dimensioner t.ex. längd, bredd
och djup (hörn, sidor och kanter). Av de tvådimensionella figurerna kan vi
bygga tredimensionella kroppar.
Rätblock
Klot
Kub
Kon
Cylinder
Prisma
Pyramid
Pyramiden kan ha en basyta i form av en triangel, kvadrat,
femhörning osv. Sidoytorna är trianglar.
Ett prisma är en tredimensionell kropp, vars bottenyta har formen av en
månghörning (till exempel en femhörning) och som har en viss höjd.
I själva verket är ett rätblock ett specialfall av prisma, där bottenytan har
formen av en rektangel. Ett prisma kan dock ha många olika former på
bottenytan.
Download