Att undersöka hur ljuset bryts i ett prisma. Material

advertisement
Syfte: Att undersöka hur ljuset bryts i ett prisma.
Material:
Optisk bänk
Lampa
Spalthållare
Spänningskub
Lins (10+ )
skärm med lodrät spalt
Prismabord
Prisma
Färgfilter
Muffar
Utförande: Föst ställde vi allt på plats enligt instruktionerna och undersökte vad som
hände när ljuset passerade genom prismat.
Resultat:
Ljuset bröts i ett ljusspektrums alla färger. Eftersom de hade olika våglängder och det vita
ljuset innehåller alla färger så separeras färgerna när det bryts.
Slutsats:
Från början är ljuset vitt. Vitt ljus innehåller spektrumets alla färger men när det bryts i ett
prisma ( som en triangel ) så separeras dem.Olika ljus har olika våglängder och de gör att
de bryts olika. Rött ljus har längst våglängd och de gör att de inte bryts lika mycket medan
Violett ljus har kortare våglängd och bryts därför mest. När de sen bryts i prismat så delar
de på sig och då ser man alla färgerna.
Ljusets spektrum
Av: Tatoute and Phrood
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Spectre.svg
Download