Idag kommer vi att prata om: • Ljus • Färger • Ögat

advertisement
Idag kommer vi att prata om:
• Ljus
• Färger
• Ögat
Vad är ljus?
Vågor
Partiklar
(fotoner)
Vad är ljus?
• Ljus är energi!
• Ljus färdas alltid rakt fram (Det är därför
skuggor bildas)
• Ljusets hastighet i vakuum är 300 000 km/s
• Ljusstyrkan mäts i Candela (cd) (det vill säga
hur starkt ljuset är)
• Belysning mäts lux (hur mycket ljus som när
fram)
Vi kan inte se allt ljus
Våglängd
Större våglängd
• kortare
våglängd
• fler svängningar
• mer energi
• längre våglängd
• färre
svängningar
• mindre energi
Alla våglängder blir vitt
Vitt ljus består av alla färger!
Ljus absorberas och reflekteras
Ögats anatomi
Synceller
I ögat finns synceller. Syncellerna tar emot
ljuset och skickar vidare signalerna till
hjärnan.
1. Stavar
• Ca 125 miljoner
• Mest ljuskänsliga
• Bara svart-vitt
2. Tappar
Ca 6 miljoner
Färgseende
Mer närmare gula fläcken
Hur bryts ljus i ögat?
1. Hornhinnan
4. Tillslut
fokuseras
ljuset och
avbildas på
näthinnan.
LJUS
2. Linsen
3. Glaskroppen
Synfel
Närsynt
Om man är närsynt ser man
bra på nära håll, men dåligt på
långt håll.
Översynt
Om man är översynt (långsynt)
ser man dåligt på nära håll,
men bra på långt håll.
Download