Vad vet du om ljus och färg?
Här får ni ett antal frågor om färg och ljus, det är flervalsfrågor och ett alternativ är
korrekt. Jag vill att ni arbetear med frågorna och med hjälp av bok och internet (exempel
ne.se) motiverar svaren frågorna.
Frågor
1. Vad är ljus?
1. Elektromagnetiska vågor.
2. Luft.
3. Atomer.
Tips: NE (enkel): ljus[2]
2. I ögat finns två typer av celler som uppfattar
ljus. Vad heter de?
1. Stavar och tappar.
2. Nervceller och muskelceller.
3. Ljusceller och mörkerceller.
Tips: NE (enkel): färgseende[3]
3. De tre typerna av tappar är känsliga för olika
färger, vilka?
1. Gult, rött och grönt.
2. Blått, gult och rött.
3. Rött, blått och grönt.
Tips: NE (enkel): färgseende[4]
TYPOFORM
4. Var i ögat finns de flesta tapparna?
1. I linsen.
2. I blinda fläcken.
3. I gula fläcken.
Tips: NE (enkel): färgseende[5]
5. Vad heter den hinna i ögat där synbilden skapas?
1. Näthinnan.
2. Senhinnan.
3. Åderhinnan.
Tips: NE (enkel): öga[6]
6. Vilken funktion har linsen i ögat?
1. Skydda ögat.
2. Bryta ljuset så att det hamnar på näthinnan.
3. Hindra ljuset från att träffa näthinnan.
Tips: NE (enkel): öga[7]
7. Vad är vitt ljus egentligen?
1. Ljus med bara en våglängd.
2. En blandning av alla färger som vi kan se.
3. Infrarött ljus.
Tips: NE (enkel): färg[8]
8. Vad är färgen gul egentligen?
1. En blandning av elektroner och neutroner.
2. En sorts materia.
3. En upplevelse som vi får via ögon och hjärna när vi tittar på till exempel en citron.
Tips: NE (enkel): färg[9]
9. Vi kan se skillnader i våglängd hos synligt ljus, hur då?
1. Skillnader i färg.
2. Skillnader i temperatur.
3. Skillnader i hastighet.
Tips: NE (enkel): ljus[10]