Ögat
För att förstå ögat måste vi först förstå
hur objekt projiceras genom linser.
Då människan har en konvex lins
i ögat
kommer vi endast kolla på detta exemplet.
En linje går igenom mitten av linsen, från
toppen av objektet.
Där linjerna korsas kommer
projiceringen vara i fokus.
Brännvidd
Bilden kommer att vara uppochner.
Bilden kommer i denna uppställning
inte vara förändrad i storlek.
Vad händer om vi flytta objektet
i förhållande till linsen.
Vad händer om vi flyttar objektet men låter brännpunkten
vara på samma ställe?
Bilden blir förminskad
Bilden blir förstorad
Vad händer med bilden om objektet är kvar på samma
ställe, men brännpunkten ändras.
Ögat
Vi ser objekt uppochner.
Varför uppfattar vi inte världen
uppochner?
Lins
Blinda fläcken
Hornhinnan
Gula fläcken
Pupillen
Regnbågshinnan (Iris)
Synnerven
Näthinnan
Hornhinnan: Skyddar ögats inre delar, genomskinlig.
Pupillen: Släpper igenom ljuset in i ögat.
Regnbågshinnan (iris): Ändrar pupillens storlek,
ögats färg.
Lins: Bryter ljuset så ögat kan se i fokus.
Näthinnan: Här sitter de ljuskänsliga
celler (tappar och stavar)
Synnerven: Transporterar ljusinformationen
från näthinnan till hjärnan för tolkning.
Gula fläcken: Stället på näthinnan där
koncentrationen av tappar och stavar är störst.
Blinda fläcken: Avsaknad av tappar och stavar.
Stavar: observerar svartvit
Är mycket ljuskänsliga.
Tappar: observerar färger
Tre typer av tappar som ser tre olika färger.
Rött, blått och grön
Film
Vad betyder olika synfel?
Om linsen i ögat inte kan
projicera bilden prefekt
på näthinnan blir bilden suddig
Normalseende
Närsynt
Översynt
Hur kan vi lösa synfel?
Linser eller glasögon
Med hjälp av en konvex lins, kommer översyn
att nå normalseende.
Med en konkav lins kan samma effekt nås
för ögon med närsyn.