Tapparna.

advertisement
Pupillen släpper in ljus.
Linsen samlar ljuset.
Sinnesceller i näthinnan uppfattar ljuset.
Ljus passerar genom linsen.
Det bryts och hamnar upp och ned på
näthinnan.
Hjärnan vänder bilden rätt.
På näthinnan finns sinnesceller. (nervceller)
Det finns två typer av celler, stavar och
tappar.
Stavarna.
Tapparna.
Uppfattar
svart och vitt.
Är
ljuskänsliga.
Uppfattar
färger.
Fungerar inte
bra i mörker.
Download