6829 ögat - uppbyggnad och funktion.pmd

advertisement
Ögat - uppbyggnad och funktion
Visste du att vi blinkar så ofta att ögonen är slutna nästan
en halvtimme varje dag? Eller att iris, hornhinnan, är
uppkallad efter regnbågens gudinna?
Ögats processer för att vi ska kunna se och uppfatta
världen är många och komplicerade. Filmen berättar bl.a.
om hur ögat fungerar, varför vi kan se färger, varför vi så
ofta behöver glasögon när vi blir äldre och mycket, mycket
mer.
Ögat hos djur och människa är ett organ som förmedlar
synintryck. Egentligen menar man ett synorgan med
förmågan att ge rumslig information, och inte enbart
med förmåga att registrera ljus. Funktionellt består ett
öga av en optisk del, som skapar en bild, och en
näthinna, som registrerar bilden genom att ljuskänsliga
sinnesceller omvandlar bilden till nervsignaler som
slutligen kan bearbetas av nervsystemet.
Fakta
Produktion: ©Discovery
Communications Inc
Längd: 22 min
Från: 10 år
Ämne: Biologi: människan
Filmnr: 6829
Filmens syfte
- att skildra hur ögat fungerar och
hur hjärnan läser informationen
om bilderna den får
- att förklara varför det går att lura
hjärnan vad vi egentligen ser
- att visa varför synen blir sämre när
vi blir äldre
Tappar - sinnesceller i ögats näthinna som ger synintryck
vid god belysning. Det finns tre typer med olika former
av synpigment, vilka har maximal känslighet för rött,
grönt respektive blåviolett. Detta är förutsättningen för
färgseendet.
Stavar - sinnesceller i näthinnan som uppfattar ljus och
ger synintryck i olika nyanser av grått. Det finns ca 120
miljoner stavar utspridda i näthinnan förutom i centrum
av gula fläcken, där det enbart finns färgkänsliga tappar.
Stavar innehåller ett ljusrött synpigment, synpurpur, som
reagerar för ljus.
Iris - kallas även för regnbågshinnan. Iris omger pupillen
och färgen på iris är beroende av mängden pigment. Stor
pigmentmängd ger bruna ögon, liten pigmentmängd blå
ögon. Iris skyddar näthinnan för starkt ljus.
Pupill - pupillens storlek varierar med belysningen så att
rätt mängd ljus når näthinnan genom att pupillen dras
samman eller vidgas.
Synnerv - den nervbana som tar emot impulser från ögats
sinnesceller (stavar och tappar) i näthinnan och leder
dem vidare till synnervskorsningen och hjärnan.
FILMO
Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.tvi.se • VAT. no: SE5565565925
Ögat - uppbyggnad och funktion
Nyckelord/Teman
Bildtolkning
Försvar och skydd
Hornhinna
Iris
Lins
Blinda fläcken
Syncenter
Näthinna
Stavar och tappar
Färgseende
Fokusering
Synnerv
Synvilla
Aktiviteter före visning
Fundera över ögat möjligheter och begränsningar och diskutera dessa i klassen.
Ställ er upp, blunda och gå runt i klassrummet i ungefär en minut (fuska inte!). Hur
påverkades din värld av att du inte kunde se någonting? Blev några av dina andra sinnen
starkare? Diskutera hur det kan vara att inte kunna se.
Frågor efter visning
1. Hur skyddar sig ögat mot t.ex. damm och bakterier utifrån?
2. Vad har hornhinnan för funktion?
3. Hur fungerar färgseendet?
4. Vad händer då ögat ”skickar” bilden till hjärnan?
5. Varför ser man ofta sämre då man blir äldre?
Aktiviteter efter visning
Tag reda på mer om hur ögat fungerar. Rita upp en bild av ett öga i genomskärning och
märk ut dess olika delar (och deras funktioner).
Vad kan man göra för att förstärka synen om man ser dåligt? Ta reda på mer om hur
glasögon, linser, närsynthetsoperationer m.m. fungerar. Intervjua gärna en optiker eller
läkare.
Välj ut och studera 2-3 konstverk av t.ex. Cézanne, Monet och Picasso. Fundera på hur
dessa konstnärer såg på världen. Titta gärna på konstverken både från nära håll och
långt ifrån. Kan du se någon skillnad på hur man uppfattar dem? Diskutera hur
konstnärer under alla tider utnyttjat synen i sitt skapande.
Internetkällor
http://user.tninet.se/~bxf528q/eye/eye.html - så fungerar ögat
http://home.swipnet.se/~w-81812/arbeten/ogat.html - specialarbete om ögat
http://www.ltkronoberg.se/clv/sjukd/ogon.htm - om ögat och synen
http://www.medocular.se/fraga_oss/allmant/ - information om ögat och seendet
http://www.sit.se/net/Startsida+SIT/Om+oss-Kontakt/Organisation/Resurscenter+syn Resurscenter syn svarar på frågor om synproblem
http://www.medocular.se/beh_av_synfel/ - information om vanliga synfel
http://www.kontaktlinser.cc/kontaktlinser_orsak.html - om närsynthet och översynthet
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.forskning.se - den mesta om mycket
http://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.asp - uppslagsverk med frågor om det mesta
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.filmo.se
FILMO
Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.tvi.se • VAT. no: SE5565565925
Download