Ögat
DEL 2
Ögats delar och vad de gör
 Näthinnan – där bilden av vad vi ser hamnar.
 Upp-och-nervänd bild, hjärnan gör att vi upplever den rätt.
 Hornhinna – där ljuset går in i ögat.
 Pupillen – öppningen in i ögat.
 Regnbågshinnan – reglerar ljusinsläppet, ändrar
storleken på pupillen, starkt ljus – mindre pupill.
 Hornhinnan, vätskan i främre ögonkammaren, linsen
och glaskroppen är ögats delar som bryter ljuset.

Linsen kan bli mer eller mindre tjock på mitten och gör att du
ser skarpt på olika avstånd
Tappar & stavar (2 slags sinnesceller)
 Stavarna reagerar på allt ljus
 Tapparna reagerar bara på ljus
av en viss färg
 Tre typer av tappar:



Rött
Grönt
Blått
 Ögat sitter i en håla i kraniet, omges
av hinnor och stötdämpande vävnad


Åderhinnan – näring & syre
Senhinnan – ger ögat stadga
 Blinda fläcken har ej tappar lr stavar
Djupseende
 När man ser ett föremål som är nära blir bilden i ögonen
lite olika. Ögonens båda bilder går ihop till en bild och
vi får en känsla av djup.
 Djupseende kallas även stereoskopiskt seende.
 Ögonlocken – skydd för ögat
 På ögonglobens utsida fäster de
muskler som gör att ögonen kan
röra sig åt olika håll.
Bilden på näthinnan
 Vi ser egentligen bara en liten del av bilden i ögat
skarpt. Den del av bilden som faller på gula fläcken.

Där finns det bara tappar
 Tapparna gör att vi både
ser skarpt och ser färger.



Behöver en del ljus 
I skymning syns färg sämre
Färgblinda stavarna igång då
 Saker som man inte ser
direkt på ser färglösa och
suddiga ut. Bilden faller
utanför gula fläcken där det
bara finns stavar.