Ögat och synen Ljusstrålarnas väg i ögat • Ljuset bryts av

Ögat och synen
Ljusstrålarnas väg i ögat
 Ljuset bryts av hornhinnan och i främre kammaren.
 Ljuset leds genom pupillen till linsen som kan ändra form för att vi ska
kunna se skarpt på kort och långt avstånd. Detta kallas ackommodation.
 Ljuset leds vidare genom glaskroppen som innehåller en geléaktig vätska.
 Ljuset träffar sedan näthinnan som kan jämföras med filmen i kameran.
 På näthinnan finns synceller av två typer: stavar och tappar.
 Syncellerna reagerar för ljuset och skickar nervimpulser via synnerven till
hjärnan.
Gula fläcken och blinda fläcken
Ljuset ifrån saker som vi fixerar med blicken hamnar i gula fläcken på näthinnan och där ser
vi skarpt och med färger.
Där synnerven börjar finns blinda fläcken. Här finns inga synceller och vi kan inte se just
här.
Närsynt
Ögongloben är för lång och bilden hamnar framför näthinnan.
Närsynta personer ser bra på nära håll.
Synfelet kan rättas till med en spridningslins (konkav lins= negativ lins).
Översynt
Ögongloben är för kort och bilden hamnar bakom näthinnan.
Översynta personer ser bra på långt håll.
Synfelet kan rättas till med en samlingslins (konvex lins= positiv lins)