Labbar – ögat

advertisement
Labbar – ögat
Blinda fläcken
Håll huvudet ca 25 cm ifrån papperet. Håll för vänster öga och fokusera höger öga på cirkeln.
Avlägsna sakta huvudet från papperet.
På ett visst avstånd så försvinner plustecknet.
Rita ett öga i genomskärning och visa hur ljusstrålarna träffar näthinnan när detta sker.
(ledtråd: gula fläcken och blinda fläcken)

+
rita här:
Varför råkar du inte ut för det här fenomenet till vardags? Du går ju inte in i saker för att du
inte ser dem t.ex.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kan det inträffa om en dörrstolpe i en bil skymmer sikten för det ena ögat?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Är du vänsterögd eller högerögd
Du är ju vänsterhänt eller högerhänt. Är du på motsvarande sätt vänsterögd eller högerögd?
Håll upp ett finger på rak arm.
Fokusera , med bägge ögonen, på fingret samtidigt som du iakttar bakgrunden.
Blunda några gånger med höger öga.
Verkar fingret flytta sig jämfört med bakgrunden?
Gör samma sak med vänster öga.
Försök förklara fenomenet. ( Rita gärna )
Var på näthinnan ser du…….
Material:
Whitebordtavla och pennor, små vita papperslappar, små färgade papperslappar,
måttband.
Skriv några olika bokstäver på de vita papperslapparna. De ska inte vara alltför små, ca 2 cm
höga. Eller förresten – jag skriver bokstäverna längst ner på den här sidan så kan ni klippa ut
dem.
Placera en elev med näsan 20 – 30 cm framför tavlan.
Rita en punkt som försökspersonen skall fokusera på.
Nu skall ni föra de olika föremålen utifrån kanten mot punkten och observera när
försökspersonen kan registrera olika saker. Det kan vara bra att ha någon som står och kollar
pupillerna. Det är nämligen lätt att man omedvetet flackar till med blicken och utan att man
vet om det fuskar.
Sätt en markering på tavlan för de olika sakerna.
1. Rörelse dvs att det överhuvudtaget är något där
2. Se färger (är det samma för alla färger)
3. Se vilken bokstav
Sätt ut på ett ungefär var de inträffade
Kan ni förklara skillnaderna ( Gärna med en teckning )
A
B
C
D
E
F
G
Download