Hur ögat uppfattar ljus
• Vitt ljus innehåller alla
färger.
• Med ett prisma kan man
dela upp det vita ljuset.
• Regndroppar kan fungera
som prismor som då skapar
regnbågen
Hur ögat uppfattar ljus
• En röd tröja
absorberar allt ljus
förutom rött som
istället reflekteras.
• En svart yta
absorberar allt ljus
• En vit yta
reflekterar allt ljus
Ljusbrytning i ögat
Ljusets väg från ljuskällan till att
vi uppfattar det
Mängden ljus som kommer genom linsen
regleras av muskler som reglerar pupillens
storlek.
Mörkt - linsen blir så stor som möjligt för
att släppa in så mycket ljus som möjligt.
Ljust – linsen blir mindre för att vi inte ska
bländas.
Forts.
• Efter pupillen går ljuset genom linsen.
Linsen kan ändra form genom muskeln
den är fäst i. Ljuset kan då brytas olika
mycket för att bilden ska bli skarp.
• Avslappnad muskel – fjärrseende
• Spänd muskel – närseende
• Det här kallas ackommodation.
Forts.
• Ljuset fortsätter sedan genom glaskroppen
och träffar sedan näthinnan.
• På näthinnan finns sinnesceller som tar upp
ljusenergin och skickar den vidare som
elektriska signaler via synnerven
• I den gula fläcken är skärpan bäst.
• I den blinda fläcken finns inga sinnesceller
alls.
Sinnesceller
Tappar
Registrerar färger
Fungerar bara om det finns
mycket ljus.
Stavar
Svart-vitt
Ljuskänsliga – när det är mörkt
ser vi allt med stavarna. Bilden
vi ser blir därför svartvit.
Närsynthet – ögat är ”för långt”
Närsynt öga
Detta rättas till med spridningslins
Närsynt öga
Översynt – ögat är ”för kort”
Översynt öga
Detta rättas till med en samlingslins
Översynt öga