Dissektion av öga - Friluftsmatte och no med Thomas

Dissektion av öga
Här hittar du först en bildpresentation av hur en dissektion kan gå till samt en länk till en film.
Gå igenom detta så är du bra förberedd till det är din tur.
Dela ögat strax framför ekvatorn
Inspektera nu den främre delen av ögat
Ta ut linsen
Lägg linsen på en text och på förstoringen
Vänd på ögat och titta på den bakre delen