Syfte: Syftet med labben är att dissekera ett öga och se hur det är

Syfte: Syftet med labben är att dissekera ett öga och se hur det är byggt
Material:
Sax
Skalpell
Pincett
Bricka
Papper
Koöga
Skyddsutrustning
Utförande: Först började vi med att ta på oss skyddsutrustning. Sedan fick vi ett öga
inom gruppen, första uppgiften vi fick var att undersöka ögat, vi skulle hitta synnerven
och sen fick vi vår andra uppgift som var att kolla runt ögat. Efter det så var det dags att
börja undersöka lite mer inne i ögat, vi skar ett snitt längs hornhinnan. Sen klämde vi ut
glaskroppen och linsen, efter några ytterligare snitt vände vi hela ögat ut och in. Vi kunde
då se gula och blinda fläcken
Resultat: Innan vi skar i ögat, såg vi synnerven och den blåa hornhinnan. Efter hornhinnan
klämde vi ur glaskroppen, man kan beskriva det som ett ägg till formen, med linsen som
ägg gula. Det som fanns runt linsen( det svarta pigmentet) kan ha varit iris.