Kroniskt hornhinnesår hos mops

advertisement
• AniCura informerar
Kroniskt hornhinnesår
hos mops
Mopsar är avlade för att ha stora, runda ögon, kort nos
och stora hudveck i nacke och över nosen. Dessvärre
innebär dess charmiga yttre att mopsen är utsatt för
flera problem som andra raser inte är lika drabbade av.
korrigering av nosvecket, om det behövs. Det kan
även vara befogat att korta den stora ögonlocks­
öppningen något. Detta görs genom att korrigera den
inre ögonvinkeln.
Mopsar kan drabbas av kronisk hornhinne­
inflammation orsakad av felställda ögonhår som
pekar in mot hornhinnan istället för bort från den.
Den bakom­l iggande orsaken är ofta att den nedre
ögonlockskanten är för stor och därmed rullar in sig
mot ögat (entropion) så att nosveckshåren riktas
in mot hornhinnan. Den kroniska irritationen som
detta ger upphov till gör att det uppkommer små sår
på hornhinnan. Detta utgör grogrund för bakterier
och leder till en kronisk inflammation. Mops har
sämre känslighet i hornhinnan än andra raser och
känner därför inte lika lätt att hornhinnan skadas.
När kroppen ska reparera skadan sker en inväxt av
blodkärl och ärrvävnad bildas. Blodkärlen för med
sig mycket pigment, som först lägger sig som ett
tunt lager på hornhinnan och senare bildar en tjock
beläggning.
Eftervård
För att undvika att hunden skadar sig själv eller kliar
bort stygnen behöver den ha krage på tills ett par
dagar efter att stygnen har tagits bort. Stygnen
tas bort efter ca 10 – 14 dagar, vanligtvis under lätt
sedering (lugnande medicinering) eftersom de sitter
så nära ögat.
Några hundar har bara milda förändringar medan
andra efter hand får stora, svarta hinnor över ögat,
som kan medföra synnedsättning.
Behandling
Vid stora förändringar rekommenderas kirurgisk
korrigering av det nedre ögonlocket samt eventuellt
www.anicura.se
De flesta hundar som genomgår operation har redan
stora förändringar på hornhinnan. De kan därför
behöva stå på behandling efter operationen, en del
resten av livet. Behandlingen går ut på att smörja och
fukta ögonen för att förebygga nya inflammationer.
Download